Sunday, March 29, 2009

I can tell you there can't always be...

a happy ending to every tale... Because since we are born we learn about fairy tales and those short stories that usually have a happy ending. They show life as something beautiful, where good people may have trouble but in the end they find their way through. But where's the nice prince in real life? why do we dream about a perfect love that does not exist? does it make us happier? In a way, we need from love and we think happiness lies in there, but does it? Where is happiness, then? Can you be happy without love? can love make you the unhappiest person on earth? Life is more complex than we deny.... but from my experience I can only tell you there's no happy ending to every tale

2 comments:

myself said...

No tots els contes tenen un final feliç... em quedo amb aquesta veritat com un temple del teu escrit. Però hi afegeixo una pregunta, sabent que no tenen un final feliç, voldrem que ens els expliquin i continuar vivint-los?
Crec que sí. Perquè la felicitat no és l'unic estadi que ens provoca emocions i ens fa moure. Ni l'amor és l'única emoció amb aquesta capacitat.
Continua reflexionant en veu alta i ens faràs reflexionar a tots...

Wayfarer said...

No, la felicitat no és l'únic estadi que ens fa moure, ni l'amor l'única emoció! el problema dels contes és que sempre ens quedem amb el final feliç que fora del món fictici, és això una irrealitat...